ارتباط با ما

آدرس شعبه vip :

کرمانشاه، میدان مرکزی، نبش کوچه 130 ،پرده ولیعصر

آدرس شعبه مرکزی:

کرمانشاه خیابان مدرس ،پاساژ طلوع ،طبقه همکف ،پرده ولیعصر

فیس بوک ما:

facebook.com/pardehvaliasr_kermanshah

پیام خود را ارسال کنید